Galeria sTTandardu

Zdj─?cia naszych makiet


?üuk MP2-MP2 3x30┬░ R1500 na styrodurze


P1100432.jpg

Po wybudowaniu modu??u skalistego na bazie profilu czo??owego MW2 ze sklejki 18 mm, ??cian bocznych MDF 16mm waga modu??u osi─?gn─???a mas─? krytyczn─? uniemo??liwiaj─?c─? przenoszenie modu??u w jedn─? osob─?. Dlatego konstrukcja modu????w ??ukowych dla odmiany mia??a by─? ultra lekka i do tego mia??a by─? konstrukcj─? rozbieraln─? na elementy. Konstrukcja modu??u ??ukowego powsta??a z my??l─? o wykorzystaniu samych element??w torowiska, w bardzo odleg??ej perspektywie, do budowy domowej makiety na zasadzie klock??w Ô?? modu????w.
Klocek czyli sam styrodur z u??o??onym torowiskiem, zostanie po??o??ony na drewnianym stela??u o wymiarach 3x10 metr??w jako cz─???─? sk??adowa wi─?kszej makiety.
Na dzie?? dzisiejszy ma spe??nia─? rol─? modu??u je??d??─?cego na zloty.
To na tyle je??eli chodzi o za??o??enia.
Po pierwszej testowej imprezie Fremojazdy Radom 2010, konieczne sta??o si─? wzmocnienie czo??owych profili, kt??re ulega??y du??ym odkszta??ceniom. Nast─?pne imprezy Sosnowiec 2010 i 2011
wykaza??y konieczno??─? wzmocnienia ??cian bocznych podatnych na du??e napr─???enia w przypadku minimalnych niedok??adno??ci w ustawieniu modu????w s─?siaduj─?cych. W warunkach domowych przy precyzyjnym rozstawieniu modu????w problem napr─???enia nie wyst─?puje.

12 files, last one added on May 17, 2012
Album viewed 425 times

 

1 albums on 1 page(s)

Last additions - Poradniki
P1100432.jpg
639 viewsProfil ??uku wykonany z dw??ch 4 mm sklejek sklejonych na mokroNiejeden+May 17, 2012
Konstr4b.gif
627 viewsModu??y ??uku zbudowane na jeszcze wtedy obowi─?zuj─?cej bazie siatki modularnejNiejeden+May 17, 2012
P1100523.jpg
765 viewsRozstaw torowiska i jego po??o??enie wzgl─?dem profilu wykonane za pomoc─? przykr─?canego wzornikaNiejeden+May 17, 2012
P1100525.jpg
743 viewsSzyny zosta??y u??o??one a nast─?pnie sklejone w wzorniku wykonanym z tektury.Niejeden+May 17, 2012
P1100444.jpg
721 viewsZmontowany modu?? jeszcze bez torowiskaNiejeden+May 17, 2012
P1100443.jpg
718 viewsNiejeden+May 17, 2012
P1100441.jpg
651 viewsMocowanie ??cianek bocznych z profilami czo??owymi na stalowych k─?townikachNiejeden+May 17, 2012
P1100440.jpg
641 viewsWidok od spodu. W ??rodu widoczne wzmocnienie zapobiegaj─?ce odkszta??caniu si─? wewn─?trznej ??ciany.Niejeden+May 17, 2012
P1100439.jpg
572 viewsMocowanie stalowych k─?townik??w do profilu za pomoc─? ??rub. Kleje typu kropelka nie zda??y egzaminu.Niejeden+May 17, 2012
P1100438.jpg
595 viewsProfil MP2 wyci─?ty laserowo z aluminium grubo??ci 2 mmNiejeden+May 17, 2012

Random files - Poradniki
P1100434.jpg
617 viewsP??yta styroduru o grubo??ci 50 mm
30┬░ R 1500
Niejeden+
P1100438.jpg
595 viewsProfil MP2 wyci─?ty laserowo z aluminium grubo??ci 2 mmNiejeden+
P1100439.jpg
572 viewsMocowanie stalowych k─?townik??w do profilu za pomoc─? ??rub. Kleje typu kropelka nie zda??y egzaminu.Niejeden+
P1100441.jpg
651 viewsMocowanie ??cianek bocznych z profilami czo??owymi na stalowych k─?townikachNiejeden+
P1100443.jpg
718 viewsNiejeden+
P1100444.jpg
721 viewsZmontowany modu?? jeszcze bez torowiskaNiejeden+
P1100525.jpg
743 viewsSzyny zosta??y u??o??one a nast─?pnie sklejone w wzorniku wykonanym z tektury.Niejeden+
P1100523.jpg
765 viewsRozstaw torowiska i jego po??o??enie wzgl─?dem profilu wykonane za pomoc─? przykr─?canego wzornikaNiejeden+
Konstr4b.gif
627 viewsModu??y ??uku zbudowane na jeszcze wtedy obowi─?zuj─?cej bazie siatki modularnejNiejeden+
P1100432.jpg
639 viewsProfil ??uku wykonany z dw??ch 4 mm sklejek sklejonych na mokroNiejeden+